Doprava zdarma na vše

Obchodní podmínky CZ/SK

Prosíme o maximální trpělivost s dodáním zásilek. INFO vám rádi podáme na info@fashionfashion.cz Děkujeme tým Fashionfashion.cz

 

tel:608888116 pouze od 12-13 hod/po-pá 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu CZ

FASHIONFASHION.CZ

  1. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fashionfashion.cz (dále i jen jako „internetový obchod“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele zboží.

  Provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost You.cz (dále i jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).

  Kontaktní údaje o firmě:

  Společnost: You.cz

  se sídlem Slovanská Alej 30 Plzeň 326 00

  identifikační číslo: 05411181                       

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 33225

 1.  

  1. Smlouva o zprostředkování

  Nákupem zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem internetového obchodu zprostředkovatelskou smlouvu.

  Kupující uzavírá s Poskytovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen „smlouva“). Po uzavření takové smlouvy Poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet, a zastupuje jej v placení kupní ceny (dále i jen „služba“). Služba je poskytována za odměnu.

  Poskytovatel tedy vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby („Uživatelé“ nebo „Kupující“) měli možnost prostřednictvím internetového obchodu zakoupit zboží od Dodavatele (Prodávajícího), tj. uzavřít s Dodavatelem smlouvu kupní.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

  Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a dále zejm. občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zejména jeho zvláštními ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

  Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.

  1. Cena zboží a způsob platby

    Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

  Způsoby platby:

   • bankovním převodem na účet Provozovatele 2601310601 / 2010
   • platba kartou on-line skrze platební bránu Gopay
   • platba na účet prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty - uvádějte adresu You.CZ Slovanská Alej 30 Plzeň 31200

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na náš účet.

  1. Doručování zboží

  Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého jednotlivého produktu (není-li u produktu doba uvedena, platí obvykle 15 - 25 dnů od vyřízení objednávky). V rámci programu Garance spokojenosti mohou zákazníci zažádat o znovuzaslání zboží, refundaci kuponem nebo vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do 60 dnů ode dne odeslání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží může být zasláno ve více zásilkách. Nejzazší lhůta pro doručení objednávky je 180 dní. 

  Cena a způsob doručení:

   • Česká Pošta
   • Slovenská Pošta 

   

  1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  Zákonná doba pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dní od převzetí zboží - čas na zaslání odstoupení od kupní smlouvy prodejci. Na vrácení zboží má kupující lhůtu 14 dní od doby, kdy prodejce obdrží odstoupení od kupní smlouvy.  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se zákazník v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Cena je uvedena před dokončením objednávky v sekci košík a je zahrnuta v kupní ceně zboží.   

  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Doporučujeme zboží vracet po předchozí emailové domluvě.

  Provozovatel je povinen Kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li Provozovatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující spotřebitel povinen Provozovateli předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Provozovateli (ne na dobírku) ideálně kompletní, a nemělo by jevit známky opotřebení ani poškození.

  Prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, jestliže vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Provozovatel je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

  Výjimky:

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  - o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  - o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  - o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  Chce-li zákazník odstoupit od smlouvy, může tak učinit formou např. volnou či vyplněním formuláře. Není však nutností tento formulář vyplnit,ale slouží k urychlení administrace pro odstoupení od kupní smlouvy.(VZOR - odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy naleznete ke stažení na stránkách https://www.fashionfashion.cz/obchodni-podminky

  1. Práva a povinnosti z vadného plnění

  Tato část obchodních podmínek upravující práva a povinností účastníků z vadného plnění a postupu při uplatnění reklamací, upravuje některá práva a povinnosti rozdílně pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“). Pokud tato část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

  Jakost při převzetí

  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Dodavatel odpovídá.

  Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit u Dodavatele právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě kupujícího spotřebitele, projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Poskytovatel není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  U prodávaného použitého zboží Dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Poskytovatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Práva z vadného plnění

  Poskytovatel odpovídá Spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

  Kupující spotřebitel pak má u vady, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující spotřebitel uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 2. Zákazník je povinen objednané zboží převzít.To i tehdy požaduje-li vrácení peněz.
 3.  

  U vybraného zboží se Poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 4.  

  1. Vyřízení reklamace

  Reklamace zajišťuje a vyřizuje Provozovatel - společnost You.CZ Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  Kupující je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Provozovatele je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Provozovateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  Odmítne-li Provozovatel odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  V případě schválení reklamace může poskytovatel spotřebiteli nabídnout tzv. "slevový kupón", jenž může kupující využít k dalšímu nákupu nebo jej odmítnout.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Dodavatele, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Provozovatel o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  1. Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy EU a platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR „General Data Protection Regulation“) dále i jen jako „GDPR“, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby v internetovém obchodě budou osobní údaje zákazníků poskytnuté Poskytovateli, použity pro účely vyřízení objednávky (tj. za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem) a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

  Uživatel sdělením svých údajů při používání internetové obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, příhlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) umožňuje správci zasílat informace související se službami internetového obchodu a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce, což se týká i zasílání obchodních sdělení na tuto adresu. Uživatel je oprávněn se kdykoliv ze zasílání obchodního sdělení aj. písemně či elektronicky odhlásit.

  Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje Uživatelů pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  1. bez souhlasu Uživatele na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Poskytovatele nebo z důvodu plnění právních povinností, nebo
  2. na základě souhlasu Uživatele.

  Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  SPRÁVCE

  Za „You.CZ se v těchto OP označuje Provozovatel internetového obchodu FashionFashion a jeho dalších jazykových mutací, společnost You.CZ Slovanská Alej 30, 31200 Plzeň

  GDPR

  Zásady zpracování osobních údajů zákazníků You.CZ jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

  You.CZ prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

  Pověřenec a citlivé osobní údaje

  You.CZ nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracováváme ani neuchováváme žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

  Předmět činnosti You.cz

  You.cz  je společnost, která svým zákazníkům nabízí zprostředkování dodání zboží od dodavatelů zboží z Číny, k čemuž využívá svých subdodavatelů.

  Rozsah nabízených služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že dojde ke změně a nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto OP, tak You.cz provede aktualizaci těchto OP.

  Jak osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

  Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

   1. Vytvořením zákaznického účtu pro možnost rychlejšího nákupu - z důvodu oprávněného zájmu (přihlášení je možné ruční, facebookem, googlem nebo požádání prostřednictvím ticketu, e-mailu či telefonu) - do smazání účtu
   2. Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – za účelem zařazení do odběru soutěžního newsletteru na dobu nezbytně nutnou, a pak z důvodu oprávněného zájmu 10 let pro případné kontroly ÚOOÚ
   3. Odesláním objednávky - z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje - data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
   4. Zaplacení objednávky - z důvodu plnění smlouvy, oprávněného zájmu a z důvodu plnění zákonných povinností - data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
   5. Odesláním dotazu na náš e-mail prostřednictvím zákaznického servisu a jeho odpověďí - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   6. Odesláním recenze k produktu - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto recenze do doby smazání recenze na požádání
   7. Odesláním příspěvku do diskuze k produktu - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání příspěvku na požádání
   8. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na naše stránky a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání hodnocení na požádání
   9. Odeslání reklamace zboží - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   10. Hodnocení odpovědi na Váš dotaz - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   11. Zavoláním na naši infolinku - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   12. Návštěvou a používáním webu - analytika, měřící pixely - na dobu nezbytně nutnou (30 dní) a více pro účely analýzy návštěvnosti, funkčnosti stránek, měření účinnosti reklamních kampaní, tedy z důvodu oprávněného zájmu

  Jaké osobní údaje shromažďujeme?

  Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

   1. Vytvořením zákaznického účtu - Jméno, Příjmení, Email, Datum narození (při přihlášení facebookem, jinak nepovinné), Oslovení (pohlaví), Google ID (při přihlášení Google účtem), Facebook ID (při přihlášení Facebookem)
   2. Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru - e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
   3. Odesláním objednávky - Fakturační údaje a adresa, Dodací adresa, Jméno, Příjmení, Email, Telefonní číslo
   4. Zaplacením objednávky - číslo bankovního účtu, adresu paypal účtu, poslední čtyřčíslí platební karty, pokud je obsaženo v bankovním výpisu, podrobná čísla platebních karet neukládáme ani nezpracováváme
   5. Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím zákaznického servisu (email a odpověď na něj) - Jméno, Příjmení, Email nebo ID přihlášeného zákazníka, dotaz, volitelná příloha k dotazu
   6. Odesláním recenze k produktu - Přezdívka, ID zákazníka, hodnocení příspěvku, volitelná obrázková příloha recenze
   7. Odesláním příspěvku do diskuze k produktu - Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
   8. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb - Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
   9. Odeslání reklamace zboží - číslo účtu uvedené u reklamace, osobní údaje uvedené u reklamace, adresa pro vrácení peněz složenkou
   10. Hodnocení odpovědi na Váš email - číslo dotazu, spokojenost, IP adresa, slovní hodnocení
   11. Zavoláním na naši infolinku - datum a čas volání, přepis nejdůležitějších informací z hovoru, číslo objednávky
   12. Návštěvou a používáním webu - cookies, viz níže

  K čemu osobní údaje shromažďujeme?

  Shromažďujeme výše uvedené údaje k těmto účelům:

   1. Pro esenciální funkce košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking prodejních kanálů, konverzní cookie pro analýzu prodejních kanálů, analytické funkce (především cookie)
   2. Pro vyřízení objednávky, daňové účely, možnost budoucí reklamace zboží a následnou možnost doložení státní zprávě a kontrolním orgánům (adresy, telefon, e-mail, fakturační údaje)
   3. Individuální nabídky - přání k narozeninám, svátku (cookie, datum narození)
   4. Marketingové účely - soutěžní newsletter (e-mailová adresa)
   5. Části stránek a zpětná vazba pro ostatní návštěvníky (údaje vložené do recenzí, produktových diskuzí)
   6. Budoucí komunikaci a historii objednávek (tikety)

  Vaše práva a preference

   1. Právo na přístup - můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme, u registrovaných zákazníků bude dostupná tato funkce v administraci Vašeho účtu v sekci GDPR
   2. Právo na opravu - můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
   3. Právo na vymazání - můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
   4. Právo na omezení - právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
   5. Právo podání námitky -možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
   6. Právo na přenositelnost údajů - právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
   7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

  Uchování a vymazání dat

  Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatele portálu PoštaZdarma.cz. Mezi ně patří například údaje v zákaznickém účtu.

  Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

   • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém v emailu nebo z ČOI či jiným kontrolním orgánem, nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
   • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
   • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

  Odkazy

  Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu.

  Uchovávání Vašich osobních údajů v bezpečí

  Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

  Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání portálu se odhlásit.

  Změny těchto OP ochrany osobních údajů

  V těchto OP můžeme příležitostně provádět změny.

  Pokud učiníme podstatné změny těchto OP, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit.

  Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst.

  Zpracovatelé osobních údajů

  Přepravní společnosti

  • Česká Pošta
  • Slovenská pošta
  • DHL
  • DPD

   

  Marketing, reklama

  • Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)
  • Google Ireland Ltd (cookies, analytika)
  • Seznam.cz, a.s. (cookies)

  Vývoj, údržba, hosting

  • You.CZ(v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému, řešení nadstandardních zákaznických požadavků, analýzy problémů aj.)
  • Shoptet s.r.o. (v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému)

   

  Zásady používání souborů cookie

  Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics.

  Uživatel si sám určuje v nastavení svého zařízení, resp. V nastavení prohlížeče, zda chce umožnit stránce www.fashionfashion.cz ukládat cookies do koncového zařízení. V tomto případě je toto nastavení prohlížeče nástrojem zprostředkování souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
  Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  Podmínky pro použití cookies

  Co je to soubor cookie?

  Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naletnete např. zde (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).
  Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

  Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

  Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám.
  Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má Provozovatel? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?
  Ano, stačí, když se na nás obrátíte prostřednictvím zákaznického servisu.

  Jaké soubory cookie používáme:

  Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

  Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  trackingové, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie (Vydavatel, Typ, Trvanlivost):

  AdWords Tracking, Remarketing, 90 dní
  Facebook, Tracking, Konverzní, persistent
  Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 měsíců,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
  Heureka, Tracking, Konverzní, persistent
  asid, Essential, může se lišit
  https_enabled, Essential, může se lišit
  s_pers_c6, Essential, může se lišit
  s_pers_c5, Essential, může se lišit
  ngEnabled, Essential, může se lišit
  php,phtml,php3, Essential, může se lišit
  recently_viewed, Essential, může se lišit
  Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dní,max 540 dní
  Zboží, Tracking, Konverzní, persistent

  1. Řešení sporů

  Vzájemné spory mezi Provozovatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

  Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Ostatní

  Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků:

  Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Poskytovatele.

  České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Číně. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

 5. Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého jednotlivého produktu (není-li u produktu doba uvedena, platí obvykle 15 - 25 dnů od vyřízení objednávky). V rámci programu Garance spokojenosti mohou zákazníci zažádat o znovuzaslání zboží, refundaci kuponem nebo vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do 60 dnů ode dne odeslání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží může být zasláno ve více zásilkách. Nejzazší lhůta pro doručení objednávky je 180 dní. 
 6.  

  Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

  Dodavatel ani Provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18.12.2018

Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 Info  ohledně aktuální situace
 
 
Vážení zákazníci, s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a potřebu minimalizace zdravotních rizik, není možné v tomto čase predikovat k jakým změnám dojde u jednotlivých dopravců a která výdejní místa zůstanou přístupná veřejnosti k převzetí zásilek.  V této kritické době nejsme také schopni garantovat termíny dodání zboží. prosíme berte ohled na aktuální situaci v čr a ve světě, jelikož naši dodavatelé jsou z celého světa. prosíme o maximální trpělivost s dodáním zásilek. INFO vám rádi podáme na reklamace@fashionfashion.cz Děkujeme tým Fashionfashion.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodné podmienky SK

 

Vážení zákazníci, s ohľadom na vyhlásenie nudzového stavu a potreby minimalizácie zdravotných rizik, není možné v tomto čase predikovat k akým zmenám dojde pri jednotlivých dopravcoch a ktoré výdejne miesta zostanú prístupne verejnosti k prevziatiu zásielok.  V tejto kritickéj dobe niesme tiež schopný garantovať termíny dodania tovaru prosíme berte ohľad na aktuálnu situáciu  čr a vo svete, keďže naši dodavatelia sú z celého sveta. Prosíme o maximálnu trpezlivosť s dodáním zásielok. INFO vám rádi podáme na reklamace@fashionfashion.cz Ďakujeme tým Fashionfashion.cz

 

Všeobecné obchodne podmienky internetového obchodu

FASHIONFASHION.CZ

Všeobecne ustanovenia

Tieto obchodne podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fashionfashion.cz (ďalej len ako „internetový obchod“). Podmienky bližšie upresňuju práva a povinnosti pozorovateľa internetového obchodu (ďalej tiež ako „sprostredkovatela“ alebo „poskytovatela“), Kupujúceho a Dodávateľa tovaru.

Provozovateľom internetového obchodu a poskytovateľom služby a sprostredkovanie nákupu je společnost You.cz (ďalej len„Poskytovateľ alebo„Sprostredkovatel“).

Kontaktné údaje o firme:

Spoločnosť: You.cz

Zo sídlom Slovanská Alej 30 Plzeň 326 00

identifikačné číslo: 05411181                       

zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Plzni , oddiel C, vložka 33225

 

Zmluva o sprostredkování

Nákupom tovaru uzatvoria Kupujúci s Provozovatelom internetového obchodu sprostredkovateľsku zmluvu.

Kupujúci uzatvorí s Poskytovateľom formou odoslania a zaplatenia záveznej objednávky zmluvu sprostredkovateľsku vč. prikazania (ďalej len „zmluva“). Po uzatvorení takejto zmluvy Poskytovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa v mene Kupujúceho a na jeho účet, a zastupuje ho v platení kupnej ceny (ďalej len „služba“). Služba je poskytována za odmenu.

Poskytovateľ teda vyvíja činnost k tomu, aby tretie osoby („Uživatelia“ alebo „Kupujucí“) mali možnost prostredníctvom internetového obchodu zakúpiť tovar od Dodávateľa (Predávajúceho), tj. uzatvoriť s Dodávateľom zmluvu kúpnu.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorený v súlade s právnym radom Českej republiky.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo jen spotrebiteľ, je každý člověk, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvárajú zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a ďalej len občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Sb.) a len jeho zvláštnymi ustanoveniami o záväzkoch zo zmlúv uzatvorených  Zo spotrebiteľom, a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Sb.).

Kupujúci , ktorý není spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky pre potreby svojho podnikania. Tento Kupujúci sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a občianskym zákonníkom (zák. č. 89/2012 Sb.).

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchylkou není prijatím nabídky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorené v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijate ponuky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu sú ilustrativne.

Cena tovaru spôsob platby

  Informácie o tovaru a ceny uvedené su záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane daní a poplatkov, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Odmena Poskytovateľa je už zahrnuta v kupnej cene tovaru.

Spôsoby platby:

bankovým prevodom na účet Provozovatela 2601310601 / 2010

platba kartou on-line cez platobnú bránu Gopay

platba na účet prostredníctvom šeku typu A na pobočke České pošty - uvádzajte adresu You.CZ Slovanská Alej 30 Plzeň 31200

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Povinnosť evidencie sa týka platieb uskutočnených platbou platobnou kartou online, netýka sa platieb uskutočnených bankovým prevodom alebo platbou šekom priamo na náš účet.

Doručovanie tovaru

Dodávateľ dodá tovar kupujúcemu obvykle v dobe uvedenej u každého jednotlivého produktu (v prípade že u produktu nieje uvedená doba  platí obvykle 15 - 25 dní od vybavenia objednávky). V rámci programu Garancia spokojnosti môžu zákazníci zažiadat o znovuposlanie tovaru, refundaciu kupónom alebo o vrátenie peňazí v prípade, kedy není zásielka doručena do 60 dní odo dňa objednania. Kupujúci je povinný tovar prevziať. Kupujúcemu sa doporučuje, aby si tovar pri prevziatiu čo najskôr prekontroloval. Pokiaľ je v objednávke viac tovaru tovaru môže byť odoslané vo viacerých zásielkach. Najneskorší lehota na prijímanie objednávky je 180 dní.

Cena a spôsob doručenia:

Česká Pošta

Slovenská Pošta 

 

Zrušenie objednávky a odstoupenie od zmluvy

Zákonná doba pre odstúpenie od kúpnej zmluvy činí 14 dní od prevzatia tovar - čas na zaslanie odstúpenia od kúpnej zmluvy predajcovi .Na vrátenie tovaru má kupujúci  dobu 14 dní od doby, kedy predajca  obdrží odstúpenie od kúpnej zmluvy.  Uvedená doba je určena k tomu, aby sa zákazník v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.  Cena je uvedena pred dokončením objednávky v sekcii košík a je zahrnuta v kúpnej cene tovaru.  

Pro uľahčenie komunikace je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojení a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Doporučujeme tovar vraciať po predchádzajúcej emailové dohode.

Provozovateľ je povinný Kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplatením nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Pokiaľ Provozovatel ponúka v rámci určitého spôsobu dodanie tovaru niekoľko možností, je povinný Kupujúcemu nahradiť najlacnejší s nich. Najneskôr v rovnakom čase je Kupujúci spotrebiteľ a povinný Provozovateli predať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátení Provozovateli (nie na dobierku) ideálne kompletný, a nemal by javiť známky opotrebenia ani poškodenia.

Predávajúci podľa § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., v platnom znení, je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie. Podnikateľ vrátí spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tím spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tím nevzniknú ďalšie náklady.

Kupujúci spotrebiteľ odpovedá len za zníženíe hodnoty tovaru, pokiaľ vzniklo v dôsledku s nakládáním s tímto tovarom ináč, než je nutné s ním nakládat s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Provozovatel je oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenu čiastku.

Výnimky:

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

- o poskytování služieb, pokiaľ boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím  dobrý pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy vysvetlil  spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

- o dodávke tovaru alebo služby u ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

- o dodávke tovaru, ktoré bolo upraveno podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skáze, ako i tovar, ktorý bol po dodání nenávratne zmiešané s iným tovarom,

- o oprave alebo údržbe prevedené v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedeniu v  v iných než vyžiadaných oprav či dodání iných než vyžiadaných náhradných dielov

- o dodávke tovaru v uzatvorenom obalu, kde tovar spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho není možné vrátiť,

- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodní obal,

- u dodaniu digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím dobrý pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy vysvetlil spotrebiteľovi , že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ chce zákazník odstúpiť od zmluvy, môže tak učinit formou napr. voľnou či vyplnením formulára. Není však nutnosťou tento formulár vyplniť,ale slúži k urýchleniu administrácie pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.(VZOR - odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy najdete k stiahnutiu na stránkách https://www.fashionfashion.cz/obchodni-podminky ) 

Práva a povinností z vadného plnenia

Tato časť obchodních podmienok upravujúcich práva a povinností účastníčkov z vadného plnenia a postupu pri uplatneniu reklamácie, upravuje niektorá práva a povinnosti rozdielne pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len „kupujúci spotrebitel“). Pokial tato část obchodních podmienok upravuje práva a povinnosti spoločne a zhodné pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ i kupujúci spotrebiteľ zhodne označováni ako „kupujucí“.

Akost pri prevzatiu

Pokiaľ má prevzaty tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnené očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutemu účelu, není kompletne, neodpovedá jeho množstvu, miera, hmotnosť, alebo akost neodpovedá iným zákonným, zmluvným aleboo i predzmluvnym parametrom), jedná sa o vady tovaru za ktoré Dodávateľ odpovedá.

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť u Dodávateľa právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. V prípade kupujúceho spotrebiteľa, pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatiu.

Poskytovateľ není povinný nároku Kupujúcemu vyhovieť, pokiaľ preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo si ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru  Dodávateľ neodpovedá za vady odpovedajuce miere doterajšieho používánia alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu Poskytovateľ neodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Práva z vadného plnenia

Poskytovateľ odpovedá Spotrebiteľovi za vady vzniknuté po prevzetiu tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použitelnosti uvedenej v reklame, na obalu tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto dobe môže kupujúci uplatniť reklamáciu a  Podľa svojej voľby požadovat u vady, ktorá znamená podstatne porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide  o vadu odstranitelnu či neodstranitelnu):

odstránenie vady dodáním novej veci bez vady alebo dodáním chýbajúcej veci;

bezplatné odstránenie vady opravou;

primeranou zľavuu z kúpnej ceny; alebo

vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, pri ktorom strana porušujuca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by  toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o vadu odstranitelnu či neodstranitelnu), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranu zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ neodstraní Prodávající vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovat zľavuu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci spotrebiteľ  má potom  u vady, ktorá spôsobuje nepodstatné porušenie zmluvy, podľa svojho požiadavku nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranu zľavu z ceny; pokiaľ to není povahe vady neúmerne (najme pokiaľ sa vadu nedá odstrániť bez zbytočného odkladu), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť požiadavok na dodanie novej veci bez vad alebo novej súčasti bez vad, pokiaľ se vada týka len tejto součásti. Pokiaľ oprava alebo výmena tovaru není možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovat vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Pokiaľ sa vytvorila na tovare  odstranitelná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo má tovar vetsi počet vad (nejmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Poskytovateľ neodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu k použitiu.

Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať.To aj vtedy  Pokiaľ požaduje vrátenie peňazí .

 

U vybraného tovaru se Poskytovateľ zaväzuje kupujúcemu bezplatne ponúknuť rozšírenu zmluvnú záruku.

 

Vyriešenie reklamácie

Reklamácie zaisťuje a vybavuje Pozorovateľ - spoločnosť You.CZ Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Provozovatela alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Pokiaľ  reklamáciu podá písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavok na spôsob vyriešenia reklamácie.

Kupujúci je povinný povedať Provozovatelovi, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu Provozovatela je možná len vtedy, pokiaľ žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstranitelná.

Pokiaľ si kupujúci nezvoli svoj právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatné  porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o nákupe). Doba pre vyriešenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru Provozovatelovi alebo do miesta určeného k oprave. Tovar  by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Provozovatel je povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o reklamácií, prípadne o tom, že je k rozhodnutí potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdeniu kupujúcemu v tejto lehote damusí vedieť. Reklamáciu a odstránenie vady, Provozovateľ vyrieši bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jejho uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písemně nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako by se jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak Provozovatel odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovat primeranou zľavuu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
Zakúpena kozmetika a spodnespodné prádlo z hygienických dôvodov není možné vrátiť ani reklamovať.

V prípade schvalenia reklamácie môže poskytovatel spotrebiteľovi ponúknuť tzv. " zľavovy kupón", ktorý môže kupujúci využiť k ďalšiemu nákupu alebo ho odmietnuť.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jejho vyriešenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Pokiaľ dôjde  k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť Dodávateľa, ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Pokiaľ nieje umožnené sledovať stav vyriešenia reklamácie on-line, zaväzuje sa Provozovatel o vyriešenia reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou zprávou.

U oprávnenéj reklamácií patrí kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďovane, spracováva né a uschováváne v súlade s právnymi predpismi EU a platnými zákonmi Českej republiky, najmä s nariadením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.  Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobních údajov  tj .GDPR „General Data Protection Regulation“) ďalej len ako „GDPR“, a zo zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údajov , v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečení proti zneužití. Objednávkou služby v internetovom obchode budú osobné údaje zákazníkov poskytnuté Poskytovateľov  použite pre účely vyriešenia objednávky (tj. za účelom prípravy, uzatvorenia a plnenia zmluvy zo zákazníkom) a nebudú poskytnuté tretím stranám okrem Dodávateľa.

Uživatel vlozenim svojich údajov pri používání internetového obchodu (nákup, účast v súťaži, prihlásenie k odberu novinek, prispením v diskusii, použitím zákaznického servisu, vyplnením emailovéj adresy v košíku i pri neodoslání objednávky, prihlásenim k odberu notifikacíi v prehliadaci aj.) umožňuje správcovi zasielať informácie súvisiace zo službami internetového obchodu a Dodávateľom na elektronickú adresu Užívateľa uvedenú pri registraci či v objednávke, co sa týká i zasielania obchodních správ na tuto adresu. Užívateľ má možnosť  sa s  obchodných správ a iných. písomne či elektronicky odhlásit.

Poskytovateľ v rámci svojej činnosti spracováva osobné údaje Užívateľov pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

bez súhlasu Užívateľa na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu Poskytovateľa alebo z dôvodu plnenia právnych povinností, alebo

na základe súhlasu Užívateľa.

Dozor nad ochranou osobních údajov vykonává Úrad pre ochranu osobních údajov.

SPRÁVCA

Za „You.CZ se v týchto OP označuje Provozovatel internetového obchodu FashionFashion a jeho dalších jazykových mutacíi, spoločnosť You.CZ Slovanská Alej 30, 31200 Plzeň

GDPR

Zásady spracovania osobních údajov zákazníkov You.CZ sú vydané v súlade s nariadením Evropskéj unie číslo 2016/679, o ochrane fyzických osob v súvislosti zo spracovaním osobních údajov (skrátene „GDPR“).

You.CZ prehlasuje, že dodržuje všetky pravidla v súlade s vyššie uvedeným nariadením Evropskéj unie. Právnymi predpisami upravujícími ochranu osobních údajov sa rozumejú právne predpisy, ktoré sú súčasťou českého právneho rádu spolu, s  příslušnými mezinárodními zmluvami a právnych předpisov Evropskéj únie a ktoré sa týkajú ochrany osobních údajov.

POVERENÁ OSOBA a citlivé osobné údaje

You.CZ nemá menovaného povereného osobu pre ochranu osobných údajov, pretože z hľadiska zákona není vyžadována. Nezpracováváme ani neuschováváme žiadne citlivé osobné údaje, ani čísla kreditních karet.

Predmet činnosti You.cz

You.cz  je spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom ponúka sprostredkovanie dodania tovaru od Dodávateľov tovaru s Číny k čomu využívá svojich subdodávateľov.

Rozsah ponúkaných služieb se môže v priebehu času meniť. V prípade, že dôjde k zmene a nové poskytované služby budú mať zásadný dopad na tieto OP, tak You.cz urobí aktualizáciu týchto OP.

Jak osobné údaje, z akého dôvodu a na akú dobu zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

Vytvorením zákaznického účtu pre možnost rychlejšieho nákupu - z dôvodu oprávneného záujmu (prihlásenie je možné ručné, facebookom, googlom alebo požiadanim prostredníctvom ticketu, e-mailu či telefonu) - do zmazania účtu

Dobrovoľné prihlásenie k odberu súťažného newsletteru – za účelom zaradenia do odberu súťažného newsletteru na dobu neodkladne potrebnú, a potom z dôvodu oprávneného záujmu 10 rokov pre prípadne kontroly ÚOOÚ

Poslaním objednávky - z dôvodu plnenia zmluvy o sprostredkovaní predaja - data uchováváme min. po dobu 10 rokov pre prípadne dokladanie daňovej správe

Zaplatenie objednávky - z dôvodu plnenia zmluvy, oprávneného záujmu a z dôvodu plnenia zákonných povinností - údaje uchováváme min. po dobu 10 rokov pre prípadne dokladanie daňovej správe

Odosláním dotazu na náš e-mail prostredníctvom zákaznického servisu a jeho odpovede - z dôvodu oprávneného zaujmu ukládáme na dobu min. 10 rokov pre prípadne kontroly ČOI, ÚOOÚ

Odosláním recenzie k produktu - z dôvodu oprávneného záujmu - získanie spetnej väzby na produkt a možnosti zverejnenia takejto recenzie do doby zmazania recenze na požiadanie

Odosláním príspevku do diskusie k produktu - z dôvodu oprávneného záujmu - získanie spätnej väzby na produkt a možnosťou zverejnenia takého príspevku do doby zmazania príspevku na požiadanie

Odosláním zákaznického hodnotenia našich služieb - z dôvodu oprávneného záujmu - získanie spätnej väzby na naše stránky a možnost zverejnenia takého príspevku do doby zmazania hodnotenia na požiadanie

Odoslanie reklamácie tovaru- z dôvodu oprávněného záujmu ukládáme na dobu min. 10 rokov pre prípadné kontroly ČOI, ÚOOÚ

Hodnotenie odpovedí na Váš dotaz - z dôvodu oprávněného záujmu ukládáme na dobu min. 10 rokov pre prípadne kontroly ČOI, ÚOOÚ

Zavoláním na naši infolinku - z dôvodu oprávněného záujmu ukládáme na dobu min. 10 rokov pre prípadné kontroly ČOI, ÚOOÚ

Návštevou a používaním webu - analytika, meriace pixely - na dobu nutnou (30 dni) a viac pre účely analýzy návštevnosti, funkčnosti stránok, meranie účinnosti reklamných kampaní z dôvodov oprávněného záujmu

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi :

Vytvorením zákaznického účtu - Meno, Priezvisko, Email, Dátum narodenia (pri prihlásení facebookom,inak nepovinné), Oslovenie (pohlavie), Google ID (pri prihlásení Google účtom), Facebook ID (pri prihlásení Facebookom)

Dobrovoľné prihlásenie k odberu súťažného newsletteru - e-mailová adresa, meno, Priezvisko, pohlavie, IP adresa prihlásenie a odhlásenie k odberu

Poslaním objednávky - Fakturačne údaje a adresa, Dodacia adresa, Meno, Priezvisko, Email, Telefónne číslo

Zaplatením objednávky - číslo bankového účtu, adresu paypal účtu, posledné štyri čísla platobnej karty, pokiaľ je obsiahnuté v bankovom výpise, podrobné čísla platobných karet neukládáme ani nezpracováváme

Poslaním dotazu na náš e-mail alebo prostredníctvom zákaznického servisu (email a odpoveď na neho) - Meno, Priezvisko, Email aleebo ID prihlásenie zákazníka, dotaz, volitelna príloha k dotazu

Poslaním recenzie k produktu - prezivka, ID zákazníka, hodnotenie príspevku, volitelná obrázková príloha recenzie

Odoslanim príspevku do diskusie k produktu - Meno a priezvisko ,Email, Text príspevku

Odosláním zákaznického hodnotenia našich služieb - Meno a priezvisko, Email, Text príspevku

Odoslanie reklamácie tovaru- číslo účtu uvedené u reklamácie, osobné údaje uvedené u reklamácie, adresa pre vrátenie peňazí šekom

Hodnotenie odpovedí na Váš email - číslo dotazu, spokojnosť, IP adresa, slovné hodnotenie

Zavoláním na našu infolinku - datum a čas povolania, prepis najdôležitejších informácií z hovoru, číslo objednávky

Návštěvou a používáním webu - cookies, 

K čomu osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme výšie uvedené údaje k týmto účelom:

Pre esenciálne funkcie košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking predajných kanálov, konverzne cookie pre analýzu predajných kanálov, analytické funkcie (predovšetkým cookie)

Pre vyriešenie objednávky, daňové účely, možnost buducej reklamácie tovaru a následnú možnost doložení štátnej správe a kontrolným orgánom (adresy, telefon, e-mail, fakturacne údaje)

Individuálne ponuky - prianie k narodeninám, sviatku (cookie, Dátum narodenia)

Marketingové účely - súťažný newsletter (e-mailová adresa)

Části stránok a spätná väzba pre ostatných návštevníkov (údaje vložené do recenzíi, produktových diskusii)

Budúcu komunikáciu a históriu objednávok (tikety)

Vaše práva a preferencie

Právo na prístup - môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme  Vám oznámili, ktoré údaje o Vás zpracováváme, u registrovaných zákazníkov bude dostupná táto funkcia v administrácii Vašeho účtu v sekcii GDPR

Právo na opravu - môžete nás požiadať, aby sme zmenili alevbo aktualizovali osobné údaje, pokiaľ sú nepresné alebo neúplné

Právo na vymazanie - môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme osobné údaje vymazali

Právo na obmedzenie - právo požadovat, aby sme dočasně alebo trvale prestali spracovávať vsetky Vaše osobné údaje alebo ich časť

Právo podania námietky -možnost kedykoľvek vzniesť námietku proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje z dôvodu tykajucich sa vašej konkrétnej situácie, právo vzniesť námietku proti spracovaní osobních údajov pre účely priameho marketingu

Právo na prenosnost údajov - právo požadovat kópiu vašich osobních údajov v elektronickom formáte a právo predať tieto osobné údaje k využitiu v rámci služby inej strany

Právo nebyť predmetom automatického rozhodovania – právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného len na automatickom rozhodování spolu s  profilováním, pokiaľ dané rozhodnutie na vás malo právne účinky alebo viedlo k vzniku podobného významného účinku.

Uchovanie a vymazanie dat

Osobné údaje si necháme len tak dlho, ako je potreba k tomu, aby sme vám mohli zaistiť dodanie tovaru dodávateľom a nasledovný servis, a pre oprávnené a základné obchodné účely ako napr. udržanie výkonnosti predajného portálu, obchodné rozhodovanie o nových funkciách a ponukách na základe údajov, plnenia našich zákonných povinností a riešenia sporov. Niektoré osobné údaje budeme uchovávat tak dlho pokým budete užívateľ portálu PoštaZdarma.cz. Medzi nich patrí napríklad údaje v zákaznickom účte.

Na vašu žiadosť vymažeme alebo anonymizujeme osobné údaje tak, aby vás už neidentifikovaly, pokiaľ však niesme ze zákona oprávnení alebo povinný si určité osobné údaje nechať, vrátane nasledujúcich situácií:

Pokiaľ v  súvislosti s vaším účtom existuje nevyriešena záležitosť ako napríklad nevyriešena objednávka, reklamácia, nedoriešený problém v emailu alebo s ČOI či iným kontrolným orgánom, alebo nedoriešený súdny spor alebo nárok potrebné osobné údaje uchováme až do jeho vyriešenia

Tam, kde se požaduje, aby sme uchovávali osobné údaje na základe právnej, daňovej, auditnej alebo účetnej povinnosti, uchováme potrebné osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonom a/alebio

Tam, kde to je nutné z dôvodu našich legitimních obchodných záujmov, ako je prevencia podvodov alebo zachovanie bezpečnosti našich užívateľov

Odkazy

Môžeme zobrazovat obsah odkazujucí na weby tretích stran. Nenesieme zodpovednosť za postupy a obsah tretích stran v oblasti osobních údajov ani nad nimi nemáme kontrolu.

Uchovávánie Vašich osobních údajov v bezpečí

Máme závazok chrániť osobné údaje našich užívateľov. Realizujeme vhodné technické a organizačné opatrenia k ochrane bezpečnosti osobních údajov. Upozorňujeme však, že žiadny systém není nikdy úplne bezpečný. Zaviedli jsme rôzne zásady vrátane pseudonymizacie, šifrovania, přístupu a uchovávánia ,ktoré bránia neoprávnenému prístupu a zbytočnému uchovávaniu osobních údajov v našich systémoch.

Ochranu uživatelského účtu zaisťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, obmedziť prístup k vašemu počítaču a prehliadacu a po ukončení používania portálu sa odhlásiť.

Zmeny týchto OP ochrany osobních údajov

V týchto OP môžeme príležitostne robiť změny.

Pokiaľ učiníme podstatné zmeny týchto OP, upozorníme vás na tieto zmeny podľa daných okolností, napr. formou dobre viditeľného upozornenia alebo prostredníctvom e-mailu. Môžeme vás predom upozorniť.

Preto si nezabudnite toto upozornenie starostlivo prečítať.

Spracovatelia osobných údajov

Prepravné spoločnosti

Česká Pošta

Slovenská pošta

DHL

DPD

 

Marketing, reklama

Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)

Google Ireland Ltd (cookies, analytika)

Seznam.cz, a.s. (cookies)

Vývoj, údržba, hosting

You.CZ(v rozsahu nutnom pre vývoj a údržbu systému, riešenia nadštandardných zákaznických požiadavkov, analýzy problémov ai.)

Shoptet s.r.o. (v rozsahu nutnom pre vývoj a údržbu systému)

 

Zásady používania súboru cookie

Súbory “cookies“ sú malé textové soubory, ktoré sa ukladajú do Vašeho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory našemu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastaveniu Vašeho prehliadkach  jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša ďalšia návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac odpovedajuca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prechadzanie našeho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám mimo iné pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve Vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.

Užívateľ si sám určuje v nastaveniu svojho zariadenia, resp. V nastaveniu prehliadaca,či  chce umožnit stránke www.fashionfashion.cz ukladať cookies do koncového zariadenia. V tomto prípade je toto nastavenie prehliadaca nástrojom sprostredkovania súhlasu zo spracovaním osobných údajov. Je zaistene, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré se ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.
Užívatelia majú možnost odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukládáne do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojm prehlidaci funkcionalitu anonymného predkladania .

Podmienky pre použitie cookies

Čo je to súbor cookie?

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré se ukladajú do Vašeho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tyto súbory našemu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenu Vašeho prehliadaca, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša ďalšia návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac odpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by predchádzanie našeho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu nponuku práve Vašim potrebám a využívať službu Google Analytics. Obecné informácie o súboroch cookie najdete napr. Tu (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).
Používanie cookie súborov nutne neznamená, že nám poskytujete Vaše osobné údaje, avšak v prípade, keď nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme Vám mohli dodat objednané výrobky), môže dôjsť k prepojení Vašich osobních údajov s informáciami  v suboroch cookies, ale len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac odpovedať Vašim individuálním záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chráníme za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám je podávame len v nezbytnom nutnom rozsahu. V niektorych prípadoch nám ale poskytnutie Vašich osobních údajov môže ukládat zákon.

Môžu ukladanie  súborov cookies do mojho zariadenia nejako zabrániť?

Ano, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadaci spustíte funkciu anonymného prehliadaniaa. Používanie súborov cookie sa da nastaviť pomocou Vašeho internetového prehliadaca. Většina prehliadacov soubory cookie automaticky prijíma už vo východzom nastavení. Súbory cookie sa daju pomocou Vašeho webového prehliadaca odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prehliadanie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať ponúka výrobkov zodpovedajúca práve Vašim potrebám.

Môžem nejak zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má Provozovatel? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?
Ano, stačí, keď sa na nás obrátíte prostredníctvom zákaznického servisu.

Aké súbory cookie používáme:

Súbory cookie používané na našich stránkách sa dajú s hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú  len dočasné a zostávajú uložené vo Vašom pehliadaci len dovtedy, kým prehliadac zavreté , a dlouhodobe tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie pokiaľ ich ručně neodstraníte (doba nechania súbov cookie vo vašom zariadeni závisí  na nastaveniach samotných cookie a nastaveniach vašeho prehliadaca).

Z hľadiska funkcie, ktora jednotlivé cookie plní sa cookie dá rozdeliť na:

konverzne, ktoré nám umožňujú analyzovat výkon rôznych predajných kanálov
trackingové, ktore v kombinaci s konverzními pomáhajú analyzovat výkon rôznych predajných kanálov
remarketingové, ktoré používáme pre personalizaciu obsahu reklám a ich správnému zacieleniu
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšit užívateľom pohodlie našeho webu tím, že pochopíme, jak ich užívatelia používají
esenciální, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnost webu
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využite tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích stran“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkách môžu byť zobrazeny reklamnou agenturou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamních bannerov na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podľa týchto údajov Vás  však nemôže nikto identifikovať.

Na našich stránkách využíváme nasledujúce súbory cookie (Vydavateľ, Typ, Trvanlivost):

AdWords Tracking, Remarketing, 90 dní
Facebook, Tracking, Konverzní, persistent
Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 měsíců,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
Heureka, Tracking, Konverzní, persistent
asid, Essential, může se lišit
https_enabled, Essential, může se lišit
s_pers_c6, Essential, může se lišit
s_pers_c5, Essential, může se lišit
ngEnabled, Essential, může se lišit
php,phtml,php3, Essential, může se lišit
recently_viewed, Essential, může se lišit
Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dní,max 540 dní
Zboží, Tracking, Konverzní, persistent

Riešenia sporov

Vzájomné spory medzi Provozovatelem a kupujúcim riešia obecné súdy.

Provozovatel sa zavazuje usilovať prednostné o mimosúdne riešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov s kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, zo sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Tento postup není mediacia podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediacii, v platnom zneniu, ani rozhodcom riadenia podľa zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodcovskom riadeni a výkonu rozhodcovských objavom, v platnom zneni, a jeho využitím není dotknuto oprávnenie stran obrátiť sa zo svojím nárokom na súd.

Po dobu trvania jednania o mimosúdnom urovnaní sporu nebezí ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzivní lehotz podľa občianskeho zákoníku, dokiaľ jedna zo stran sporu výslovne neodmietne v jednaniu pokračovať.

Spotrebiteľ môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zariadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie Spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od Provozovatela pri uzatváraní a plnenia zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskéj činnosti.

Provozovatelom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od Kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojeho povolania.

Spätný odber elektrozariadeni a iných výrobkov:

Nároky z odpovednostou za škodu spôsobenú vadou výrobku sa dá uplatňovať u Poskytovateľa.

České návody niesu štandardne dodáváne s výrobkami pretože Dodávateľ sídlí v Číně. Provozovatel sa však snaží Kupujúcemu vyjsť maximálne vstric a k zložitým výrobkom zašle na požiadanie český návod v elektronickej podobe,pokialpokiaľ je k dispozícii. Pokiaľ návod k dispozícii nieje, Provozovatel sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu také rady prostredníctvom zákaznického servisu, aby mohol výrobok bez problému používat.

Provozovatel sa zaväzuje riešiť případné straty či poškodenia zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynuca z tejto udalosti.

Dodávateľ ani Provozovatel nenesu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

Ostatné tu neuvedené záležitostí sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než navzájom odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 18.12.2018

Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 Info  ohľadne aktuálnej situácie

 

 

Vážení zákazníci, s ohľadom na vyhlásenie nudzového stavu a potrebu minimalizácie zdravotných rizík, nieje možné v tomto čase predikovat k akým zmenám dôjde u jednotlivých dopravcov a ktorá výdejna miesta zostanú prístupné verejnosti k prevzatiu zásielok.  V tejto kritickej dobe niesme tiež schopný garantovať termíny dodania tovaru. prosíme berte ohľad na aktuálnu situáciu v čr a vo svete, pretože naši dodávatelia sú z celého sveta. prosíme o maximálnu trpezlivosť s dodáním tovaru. INFO vám rádi podáme na reklamace@fashionfashion.cz Ďakujeme tým Fashionfashion.cz